بسم الله الرحمن الرحیم
این موضوع که اساسی ترین چالش در برابر رئیس دولت یازدهم, حل مشکلات اقتصادیست یک واقعیت انکار ناپذیر است و همه ی کاندیداهای انتخابات دولت یازدهم به آن اشاره داشته اند؛ ولی نکته ای که در این بین مغفول مانده این است که با کدام سازوکار و روش و مکتب اقتصادی می خواهند این مشکلات را حل کنند. آیا صرفا ادعای رو به راه نمودن اقتصاد در 6 ماه یا 2 سال کافیست. ایا این فرایند اصلاح، یک پروژه است یا یک پروسه طولانی مدت؟ نمایندگان اصلاحات و کارگزاران چگونه می خواهند مشکلاتی که منشا پیدایش آنها سیستم اقتصاد لیبرالی کارگزاران و اصلاحات بوده است را حل کنند؟ آیا رویکرد جدیدی خواهند داشت یا اینکه مثل همیشه ادعا دارند که وضعیت کنونی اقتصاد به دلیل بی کفایتی مدیران قبل و بعد از آنهاست و با همان سیاستهای قبلی می توان مشکلات را حل نمود. آقایان اصولگرا چطور؟ آیا بر مبنای دکترین دکترهای اقتصاد که یا تحصیل کرده ی غربند مانند دکتر توکلی و یا محصل اساتید غربزده بوده اند مانند دکتر محسن رضایی، می توان به حل این مشکلات امید بست. آیا ناکارامدی سیستمهای اقتصادی مذکور موجب فروپاشی و سقوط آزاد اقتصاد غرب در سالهای اخیر نبوده است؟ برای روشن شدن این موضوع کاندیداها باید موضع خویش را در برابر سوالات زیر مشخص کنند: ادامه مطلب...

| ارسال به فیس بوک | ارسال به 100 درجه کلوب |